O Nama

SATEXPERTS D.O.O.

Agencija  za  tehničku  zaštitu  ljudi  i imovine  SAT EXPERTS d.o.o. zastupljena je na  tržištu  cijele  BiH te posluje sa fizičkim i pravnim subjektima. Oprema koja je predmet ponude i ugradnje našim kupcima je od svjetski poznatih i priznatih proizvođača, a  osobe koje vrše ugradnju  istih su iskusni i cetificirani tehničari koji posjeduju certifikate o položenom ispitu tehničke zaštite, izdate od strane ovlaštenih državnih organa. 

MALO OPŠIRNIJE O NAŠOJ FIRMI

Savremeno poslovno okruženje zahtijeva pouzdanog strateškog partnera, koji će učiniti poslovanje bezbjednim, temeljnim, a samim tim i uspješnim. Agencija za tehničku zaštitu SAT EXPERTS je specijalizovana za instalaciju, projektovanje, konsalting i održavanje sistema tehničke zaštite koja uspješno posluje preko 10 godina.

 
 

Kompanija se razvijala od implementatora klasičnih sistema tehničke zaštite do sistem integratora svih sistema tehničke zaštite i bezbijednosti, te je kreirala jedinstveno rješenje koje u sebi integriše širok spektar različitih sistema i proizvoda. Dragocijeno iskustvo i profesionalnost koju kompanija posjeduje, svojim klijentima nudi kvalitetnu uslugu i sisteme tehničke zaštite koji odgovaraju stvarnim potrebama naših klijenata. Agencija SAT EXPERTS pruža širok spektar rješenja koja garantuju uspjeh i napredak u poslovanju.

Neoborivi stepen sigurnosti koji SAT EXPERTS obezbjeđuje svojim klijentima prepoznat je od strane velikog broja klijenata sa kojima smo realizovali mnogobrojne projekte širom zemlje, kao što su poslovne zgrade, tržni centri, poslovni i sportski objekti te veliki broj privatnih objekata širom Bosne i Hercegovine. U posljednjih 10 godina, agencija Pro Team je stekla povjerenje poslovnih partnera svojom profesionalnošću i poslovnom etikom, kao i primjenom najnovijih svjetskih dostignuća i najviših standarda u poslovanju.

Misija SAT EXPERTS d.o.o Sarajevo je da omogući svojim klijentima povećanje prednosti na tržištu tako što će im isporučiti, ugraditi i efikasno ih uvesti u sisteme visokog kvaliteta. Također, pomoći firmama da postignu bolje rezultate kroz uspješnu implementaciju proizvoda i rješenja. Fokusirani smo na izradu rješenja  za privatne i poslovne objekte.

ZAŠTO IZABRATI NAS?

SATEXPERTS D.O.O.

Pouzdanost

Zadovoljstvo

Godine ikustva

Ovo je naš katalog za 2022 godinu.